ජවිපෙ බහරේන් කමිටුවෙන් ප්‍රජා සත්කාරයක්!

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බහරේන් කමිටුවේ ප්‍රජාසේවා ඒකකය එහි වෙසෙන ශ්‍රී ලංකිකයින් වෙනුවෙන් “යහපත් රටක් වෙනුවෙන් යන ගමනේ නිරෝගිමත් මිනිසුන් බිහිකිරීම” තේමාව යටතේ සංවිධානයක කළ වෛද්‍ය සායනයක් පසුගිය 20 වැනි දින බහරේනයේ බුදයියා මකාබා පන්සල් බුමියේ පවත්වා තිබේ.

baharen-iii

මෙම වෛද්‍ය සායනය සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙනුවෙන් නොමිලේ පවත්වා ඇති අතර විශාල ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් පැමිණ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන තිබේ.

baharen-v

මෙම වෛද්‍ය සායනය සම්බන්ධ වී ප්‍රතිකාල ලබාගත් එරෙට වෙසන ශ්‍රී ලාංකීය ශ්‍රමිකයන්ගේ ස්තූතීය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බහරේන් කමිටුව වෙත ලබා දී තිබේ. එසේම ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලාංකීය වෛද්‍යවරුන්ද සම්බන්ධ කර ගනිමින් වාර්ෂිකව මෙවැනි වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීමට සූදානම් බව ඔවුන් පවසයි.